Letselschade en verzekeringen

In geval van letselschade kan een slachtoffer de veroorzaker aansprakelijk stellen. In veel gevallen kan de veroorzaker een beroep doen op een aansprakelijkheidsverzekering. Zo is bijvoorbeeld iedere Nederlander verplicht om tenminste een WA-autoverzekering af te sluiten. Schade die is toegebracht aan anderen is hiermee veelal gedekt.


Andere verzekeringen waarop een beroep kan worden gedaan in geval van letselschade zijn onder andere:

 •  Zorgverzekering
  Wanneer iemand letselschade lijdt en daarvoor zorgkosten moet maken, moeten kosten eerst worden geclaimd bij de eigen zorgverzekering. Wanneer kosten niet worden vergoed, kunnen deze bij de wederpartij worden geclaimd. Het eigen risico behoort hier ook toe.
   
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Wanneer iemand door letselschade arbeidsongeschikt raakt en zelfstandig ondernemer is, kan deze een beroep doen op zijn of haar arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).
   
 • Rechtsbijstandsverzekering
  Een rechtsbijstandverzekering kan de verzekerde bij geschillen juridische bijstand bieden. Indien u aanspraak kunt maken op een rechtsbijstandverzekering, is het verstandig uw letselschadezaak daar zo snel mogelijk te melden.

Letselschade en geen verzekering?

Als de aansprakelijke partij geen verzekering heeft, dan is het in de praktijk vaak lastig om de schade vergoed te krijgen. In dergelijke gevallen kan de schade rechtstreeks op de veroorzaker worden verhaald.