Procederen bij letselschade

De meeste letselschade- en overlijdensschadezaken worden uiteindelijk in minnelijk overleg geregeld. Dat verdient ook de voorkeur.


Toch is het soms nodig om te procederen bij letselschade. Bijvoorbeeld wanneer:

  • de aansprakelijkheid niet wordt erkend;
  • ten onrechte een beroep gedaan wordt op eigen schuld van het slachtoffer;
  • de ernst van het letsel niet wordt onderkend;
  • ontkend wordt dat het letsel en de schade door het ongeval veroorzaakt zijn;
  • gesteld wordt dat het slachtoffer niet aan zijn schadebeperkingsplicht voldoet;
  • geweigerd wordt bepaalde voorbehouden in de eindregeling op te nemen;
  • er discussie ontstaat over de omvang van de schade.

Bij letselschade naar rechter

Een LSA Letselschade Advocaat kan een procedure starten om het oordeel van de onafhankelijke rechter omtrent de letselschadezaak te krijgen. De LSA Letselschade Advocaat weet als geen ander welke argumenten aangevoerd moeten worden om het optimale resultaat voor u te bereiken. Ook weet hij precies welke bewijzen hij daarvoor nodig heeft. Hij kan beoordelen welke risico’s u loopt wanneer u naar de rechter stapt. Die risico’s worden met u besproken en er worden werk- en (eventueel nieuwe) prijsafspraken gemaakt, voordat de procedure wordt gestart. Zo kunt u een weloverwogen beslissing nemen over de beste route in uw letselschadezaak.

Sterker in onderhandelingen

Het feit dat de LSA Letselschade Advocaat een procedure kan voeren, maakt dat u sterker staat in de onderhandelingen. Een partij die weet dat het innemen van onredelijke standpunten leidt tot een gang naar de objectieve en onafhankelijke rechter, zal minder snel geneigd zijn om zich (erg) onredelijk op te stellen. Die partij kan ook in het zicht van een procedure zijn gedrag alsnog bijstellen. Kortom, u kunt met een LSA Letselschade Advocaat een vuist maken. En dat is soms hard nodig.

Overigens is de LSA Letselschade Advocaat er niet op uit om u onnodig procedures in te jagen. Dat zou namelijk niet in uw belang zijn. Ook de LSA Letselschade Advocaat streeft naar een minnelijke regeling, al dan niet via een mediationprocedure.