Wat is letselschade?

Er is sprake van letselschade als een persoon lichamelijk of psychisch letsel oploopt en daarvan nadelige gevolgen ondervindt.


Als de letselschade door iemand anders is veroorzaakt, kan die ander voor de letselschade aansprakelijk zijn. Letselschade kan onder meer ontstaan door:

Aansprakelijkheid letselschade

Letselschade kan voortvloeien uit lichamelijk letsel of geestelijk letsel. Wanneer iemand anders aansprakelijk is voor de ontstane schade, kan de schade op de aansprakelijke partij worden verhaald. Er wordt dan bij de aansprakelijke partij een schadevergoedingsclaim ingediend. Daarbij worden er een aantal stappen doorlopen

Afhandeling letselschadezaken

Letselschadezaken zijn complex. Het merendeel van letselschadezaken wordt afgehandeld met de verzekeraar van de aansprakelijke partij. De verzekeraar heeft hier dagelijks mee te maken en weet precies wat deze moet doen. Dit is anders voor het letselschadeslachtoffer of een veroorzaker. Wij raden u daarom aan om u bij te laten staan door een letselschadeadvocaat van de LSA. Een LSA-letselschadeadvocaat kent de regels en procedures als geen ander en staat u bij met raad en daad.