Nieuws

2e Column Iris Pruysen

Ongeluk en verwachtingen

Voornemen letselschadevergoedingen uitsluiten van VIB

Het bestuur van de LSA is blij met het voornemen van het kabinet om schadevergoedingen voor het blijvende verlies van arbeidsvermogen uit te sluiten als vermogen in de zin van de vermogensinkomensbijtelling (VIB). Het bestuur van de LSA heeft samen met Slachtofferhulp Nederland en het Verbond van Verzekeraars eerder haar zorgen geuit over het stagneren van afwikkeling van letselschadezaken. In dat kader is onder andere de oproep geweest tot nadere actie van het kabinet in het artikel in Trouw van 17 november 2016. 

1e Column Iris Pruysen

Iris Pruysen is het boegbeeld van onze vereniging. Om haar en haar levensverhaal beter te leren kennen, zal ze komend half jaar elke maand een column schrijven.

Het Wetsvoorstel Affectieschade is aangenomen!

Het bestuur van de LSA is verheugd dat het wetsvoorstel op 10 april 2018 door de Eerste Kamer is aangenomen. De nieuwe wet zal ingaan per 1-1-2019. De LSA heeft zich jaren ingezet voor de totstandkoming ervan.

 

Terugblik 29e LSA Symposion en voorbereiding lustrum

We kijken met veel genoegen terug op het zeer geslaagde 29e LSA Symposion "Schadebegroting, de punten en komma's", dat werd bezocht door zo'n 500 deelnemers en zeer goed werd beoordeeld met gemiddeld een dikke 8!