Het Wetsvoorstel Affectieschade is aangenomen!

Het bestuur van de LSA is verheugd dat het wetsvoorstel op 10 april 2018 door de Eerste Kamer is aangenomen. De nieuwe wet zal ingaan per 1-1-2019. De LSA heeft zich jaren ingezet voor de totstandkoming ervan.

 


De nieuwe wet regelt de mogelijkheid tot vergoeding voor affectieschade. Met deze wet krijgen nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeluk, medische fout, bedrijfsongeval of geweldsmisdrijf recht op vergoeding. Vergoeding van affectieschade kan het verdriet van de partner van het slachtoffer, zijn/haar kinderen en de ouders niet wegnemen, maar biedt hopelijk wel erkenning en genoegdoening en helpt bij de verwerking.

Met dit voorstel komt de regering tegemoet aan de behoefte van nabestaanden en naasten aan aandacht voor de emotionele gevolgen van een ongeval. Een vergoeding van affectieschade komt te liggen tussen de 12.500 en 20.000 euro, te betalen door de partij die aansprakelijk is voor het ongeval. Door te variëren in categorieën en in de omvang van de vergoeding, houdt het systeem rekening met de persoonlijke omstandigheden van nabestaanden en naasten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een LSA advocaat bij u in de buurt via www.kiesuwletselschadeadvocaat.nl.