In memoriam Hessel Bouman

Op vrijdag 14 september 2018 overleed ons erelid Hessel Bouman, één van de founding fathers van onze vereniging, vader van ons gewaardeerde lid Wicher Bouman.


Velen van ons zullen zijn vrolijke aanwezigheid herinneren tijdens onze ALV’s , waar hij aan het diner altijd wel een goed doorwrochte limerick ten gehore wist te brengen. We kunnen rustig stellen dat hij verbaal hoogbegaafd was. Dat talent zat hem ook wel eens in de weg, zeker omdat hij van nature een aarzelaar was, die de dingen graag grondig wikte en woog. Hij stelde bij het opstellen van zijn vele geschriften hoge eisen aan zijn taal, maar wat hij produceerde was zonder uitzondering van een hoog juridisch gehalte.

Hij toonde als advocaat grote moed en doorzettingsvermogen. Zo wist hij de massaschade zaak van een zestal DES dochters tot een goed einde te brengen, een belangrijk wapenfeit in zijn carrière (HR 9 oktober 1992, ECLI;NL:HR1992:ZC0706).

Naast zijn praktijk als advocaat bij het toenmalige Trenité van Doorne, was hij ook jarenlang redactielid van het tijdschrift Verkeersrecht. Wie op legal intelligence zijn naam intoetst ziet een indrukwekkende reeks noten van zijn hand verschijnen, waarbij hij - bescheiden als hij was - de afkorting HAB gebruikte. Ook schreef hij samen met prof. Van Wassenaer van Catwijck de Kluwer Monografie Personenschade, wat een handzaam naslagwerk voor de praktijk bleek te zijn. Met zijn dochter Geertruid van Wassenaer zag ook nog een tweede druk van dit werk het licht.

Met hem samenwerken was een voorrecht, dat zal ook zijn voormalig stagiaire Josée van de Laar beamen (zijn laatste stagiaire op rij). Hij kon respectvol en met een enkele wenk een juridisch stuk op een hoger niveau brengen, zonder afbreuk te doen aan de eigen inbreng van zijn leerling. Op het lustrum gala van 2014 namen wij afscheid van hem, waarbij hem het eerste exemplaar van de lustrumbundel “Spreken is Zilver” werd aangeboden.

Wij verliezen in hem een grote leermeester, inspirator en vriend.

Het bestuur van de LSA