Breaking news

FISCALE BEHANDELING VAN LETSELSCHADEVERGOEDINGEN


Zoals u weet zond de LSA samen met Slachtofferhulp Nederland en het Verbond van Verzekeraars op 15 februari 2019 een brief aan de Tweede Kamer. Op 25 juni jongstleden zond Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge een brief aan de Tweede Kamer over beperking van de gevolgen van de letselschadevergoeding voor de eigen bijdrage Wlz en Wmo. De wijziging gaat in per 1 januari 2020. Wij gaan voor u navragen wat dit betekent voor de huidige reeds lopende zaken. 
Voor de tekst van de brief klik hier. Voor de bijlagen klik hier.