Bijeenkomst NOvA over gefinancierde rechtshulp

Op verzoek van het LSA-bestuur heb ik, Maarten Tromp, de voorlichtingsbijeenkomst over de nieuwe plannen met betrekking tot de gefinancierde rechtsbijstand bijgewoond. Conform toezegging heb ik daarvan een verslag opgesteld. Dat gaat hierbij.


Voor hen die geen tijd hebben om het te lezen vraag ik aandacht voor alleen § 1 en 2 (het doel van de bijeenkomst en de managementsamenvatting). Voor hen die het interessant vinden om meer te weten over wat er precies is gezegd, verwijs ik graag naar de paragraven 4 en 6, waarin ik de lezingen van Johan Rijlaarsdam en Bernhard de Leest heb samengevat.

Voor hen die geïnteresseerd zijn in mijn persoonlijke mening omtrent de discussie over het nieuwe systeem, verwijs ik graag naar § 9 (mijn persoonlijke indruk en beschouwing). Het daarin gestelde mag echter bepaald niet worden opgevat als een sollicitatiebrief om deel te gaan nemen aan welke pro- jectgroep dan ook op het terrein van de gefinancierde rechtsbijstand !

Ten slotte nog dit: de bijeenkomst werd ook bijgewoond door Luc de Jong en Arjan Rittersma (respec- tievelijk penningsmeester en bestuurslid van de ASP). Volgens mij hebben geen van beiden aanteke- ningen gemaakt. Ik zag ze in ieder geval niet "pennen". Ik zou er geen bezwaar tegen hebben als het LSA-bestuur deze notitie (eventueel inclusief deze mail) met het ASP-bestuur zou willen delen.

Voor het geven van een nadere toelichting (binnen het bestuur, of binnen de Kwaliteitscommissie, aan wie ik een cc stuur) houd ik mij gaarne beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

Maarten Tromp

Klik hier voor het verslag 'De gefinancierde rechtsbijstand'