Nieuws

3e Column Iris Pruysen

Door het ongeluk kreeg ik ook te maken met letselschadeadvocaten. Wij hadden een rechtsbijstandverzekering en mijn ouders hebben eigenlijk vooral alles eromheen geregeld.

Keurmerk Specialisatieverenigingen

Verlenging licentie

In memoriam Hessel Bouman

Op vrijdag 14 september 2018 overleed ons erelid Hessel Bouman, één van de founding fathers van onze vereniging, vader van ons gewaardeerde lid Wicher Bouman.

2e Column Iris Pruysen

Ongeluk en verwachtingen

Voornemen letselschadevergoedingen uitsluiten van VIB

Het bestuur van de LSA is blij met het voornemen van het kabinet om schadevergoedingen voor het blijvende verlies van arbeidsvermogen uit te sluiten als vermogen in de zin van de vermogensinkomensbijtelling (VIB). Het bestuur van de LSA heeft samen met Slachtofferhulp Nederland en het Verbond van Verzekeraars eerder haar zorgen geuit over het stagneren van afwikkeling van letselschadezaken. In dat kader is onder andere de oproep geweest tot nadere actie van het kabinet in het artikel in Trouw van 17 november 2016.