Structuur LSA

Bestuur

Mr. H. Vorsselman (Armin), voorzitter, MAIL
Taken: voorbereiding en leiding bestuursvergaderingen, voorbereiding en leiding van ALV's, algemene bewaking van voortgang LSA projecten, interne initiatieven verenigingsbeleid en -politiek, schrijven Nieuwsbrieven, overleg met LSR, ASP, PIV, NOvA en politiek, bezoeken LSR Platform vergaderingen, contacten met LSA Kwaliteitscommissie en begeleiden van LSA commissie publiciteit en representatie, initiatief nemen tot afleggen LSA kwaliteitsverklaring en/of bezoek audit en begeleiding van LSA secretariaat bij realisering/uitvoering waar nodig, bestuurscontacten met auditors, ontwerpen eerste concept LSA nieuwe regelgeving (diverse onderwerpen), representatieve taken.

Mw. Mr. N.M.I. Bastiaans (Nicole), vice voorzitterMAIL
Taken: plaatsvervanger voorzitter, overleg met DLR, ASP en SHN, bijwonen DLR Platformvergaderingen, woordvoerder rampen, ondersteuning bij zaken betreffende LSA symposion, contactpersoon en vertegenwoordiger LSA ten aanzien van dubieuze zaken, samen met secretaris behandelaar klachten leden/consumenten, LSA bestuurscontact rechterlijke macht, representatieve taken.

Mw. Mr. M.D. Spruit (Mirjam), secretaris, MAIL
Taken: in samenwerking met LSA secretariaat verzorging van alle correspondentie met leden en buitenwereld in zoverre niet behorend bij andere bestuursleden, eerste bestuurscontact voor LSA Ombudsman, samen met vice-voorzitter behandelaar van klachten van consumenten/leden, bewaking van beschikbaarheid en actualiteit van alle LSA regelgeving, contracten, adviezen, verklaringen en Nieuwsbrieven, samen met voorzitter contacten met LSA Kwaliteitscommissie, plaatsvervangend woordvoerder rampen, ondersteuning bij zaken betreffende LSA symposion.

Mr. L.G. Stiekema (Laurens), penningmeester, MAIL
Taken: verantwoordelijk voor jaarlijks budget, financiële (jaar)verslagen, contacten met bank, boekhouder en LSA kascommissie, beheer en onderhoud verzekeringsportefeuille, alle contacten met LSA secretariaat over betalingen/kostenbeheersing, eerste contact voor en beleidsmatige ondersteuning van LSA secretariaat ten aanzien van intervisie. Portefeuille Kwalijke Praktijken

Mw. Mr. P. Oskam (Petra), algemeen bestuurslid, MAIL
Taken: verantwoordelijk voor alle opleidingen die de LSA verzorgt. Zoals bijvoorbeeld de diverse workshops door het jaar heen, de midweek van de LSA en het jaarlijkse Symposion. Daarnaast heeft zij overleg met de diverse opleidingsinstituten zoals bijvoorbeeld de OSR, NIBESVV en tenslotte de Grotius opleiding Personenschade. 

Mr. G. Janson (Gerben), algemeen bestuurslid, MAIL
Taken: verantwoordelijk voor de PR van de LSA in algemene zin. Daaronder valt o.a. het bijhouden van de website en de sociale media. Meer specifiek gaat het erom om de bekendheid van de LSA te vergroten en de rechtszoekenden te informeren. Daarbij is van belang om het nieuws tijdig te kunnen delen met onze leden.

Mw. M.E. Adank (Ellen), adjunct-secretaris, MAIL
Taken: in samenwerking met de secretaris verzorging van alle correspondentie met leden en buitenwereld in zoverre niet behorend bij andere bestuursleden, eerste aanspreekpunt voor aankomende leden en rechtzoekenden, ledenadministratie, coördinatie intervisiebijeenkomsten, bijhouden website, verzending Nieuwsbrieven, organisatie LSA Symposion, LSA Opleidingen en LSA Studiebijeenkomsten.

Kwaliteitscommissie
Mr. G.M. van Wassenaer (Geertruid) voorzitter, MAIL
Mr. P.N. Langstraat (Peter), MAIL
Mw mr. M.C.J. Peters (Mariken), MAIL
Mr. J.M. Tromp (Maarten), MAIL
Mw. mr. M.B.H. Breitschaft (Marre), MAIL
Mw. mr. A. Schijns (Arlette), MAIL

PR Commissie
Mr. G. Janson (Gerben), MAIL
Mr. I. Laseur (Ivo), MAIL
Mr. C. Le Poole (Carola), MAIL

Commissie van Bijstand
Mr. M. Dijkstra, voorzitter
Prof. mr. A.J. Verheij
Mr. K.A. Baggerman
Mr. R. Gruben, adjunct-secretaris, MAIL

Geschillencommissie Declaraties
Mr. A.F.L. Geerdes, voorzitter
Mr. G.J. Driessen-Poortvliet
Mr. P.M. Verbeek
Mr. B. Nuijens, secretaris, MAIL

Commissie Gefinancierde Rechtstbijstand
Mr. T.K. Dik
Mr. B. de Graaff-Bosch