LSA Geschillencommissie Declaraties

Wat te doen bij declaratiegeschillen?

Als u het niet eens bent met de omvang van de declaratie – bijvoorbeeld omdat u vindt dat de advocaat onnodig te veel tijd aan de zaak besteed heeft – dan bestaat allereerst de mogelijkheid een geschil daarover te laten behandelen door de LSA Geschillencommissie Declaraties. Dit kan als zowel uw advocaat als u zich van tevoren bereid hebben verklaard de uitspraak van de Geschillencommissie als bindend te beschouwen. De link naar het reglement van de geschillencommissie vindt u hier.

Een andere optie is de Geschillencommissie Advocatuur (als de advocaat daarbij aangesloten is), of naar de civiele rechter. Via deze link gaat u naar de website van de Geschillencommissie Advocatuur.

LSA Geschillencommissie Declaraties

De Geschillencommissie Declaraties LSA bestaat uit een voorzitter en tenminste twee andere leden. De leden van de Geschillencommissie Declaraties LSA mogen geen lid of aspirant-lid zijn van de Vereniging LSA. Dit om de onafhankelijkheid te waarborgen.

De Geschillencommissie Declaraties LSA is bevoegd om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de declaraties van de LSA Letselschade Advocaat.

Daarbij mag de Geschillencommissie Declaraties LSA over alle geschilpunten rondom de declaraties een oordeel geven. Dus niet alleen over de vraag of het gehanteerde uurtarief en de urenbesteding redelijk zijn, maar ook over de vraag of de LSA Letselschade Advocaat de zaak zorgvuldig behandeld heeft en binnen de kaders van zijn opdracht gebleven is. In dit opzicht heeft de Geschillencommissie Declaraties LSA ruimere bevoegdheden dan de Raad van Toezicht in het kader van de begrotingsprocedure van de Orde van Advocaten.

Een ander verschil met de begrotingsprocedure is, dat niet alleen geschillen tussen de LSA Letselschade Advocaat en zijn cliënt aan de Geschillencommissie Declaraties LSA mogen worden voorgelegd, maar ook geschillen tussen de LSA Letselschade Advocaat en de aansprakelijke partij of diens verzekeraar, die uiteindelijk de kosten moeten vergoeden. Dit om zoveel mogelijk te voorkomen dat een discussie tussen advocaat en aansprakelijke partij of diens verzekeraar over de redelijkheid van de kosten, in de weg blijft staan aan een definitieve regeling van uw schade.

Het klachtenreglement van de Geschillencommissie Declaraties LSA kunt u hier downloaden.