Tuchtrecht Orde van Advocaten

De LSA Letselschade Advocaat is gebonden aan de Gedragsregels 1992 voor Advocaten.

Als de advocaat zich niet aan die Gedragsregels houdt, of zich anderszins onbetamelijk gedraagt, kan de cliënt een klacht indienen bij de plaatselijke Deken van de Orde van Advocaten. De Deken zal meestal een bemiddelingspoging doen.

Leidt dat niet tot een oplossing, dan kan de cliënt vragen om zijn klacht te laten behandelen door de Raad van Discipline. Er is een beroepsmogelijkheid bij het Hof van Discipline.

De Raad van Discipline en het Hof van Discipline kunnen een waarschuwing opleggen, de advocaat berispen, een (on)voorwaardelijke schorsing uitspreken of de advocaat laten schrappen van het tableau.

Genoemde instanties mogen echter geen uitspraak doen over onder andere een schadeclaim van de cliënt tegen de advocaat. Daarvoor moet de cliënt bij de civiele rechter zijn of bij de Geschillencommissie Advocatuur. Meer informatie over de klachtprocedure bij de Deken en de Raad van Discipline is te vinden op www.advocatenorde.nl.