LSA Ombudsman

De cliënt die zich onheus bejegend voelt door zijn LSA Letselschade Advocaat of vindt dat de LSA Letselschade Advocaat zijn belangen niet naar behoren behartigt, kan dit probleem ter bemiddeling voorleggen aan de LSA Ombudsman. Dit nadat eerst geprobeerd is om met de LSA Letselschade Advocaat tot een oplossing te komen.


De LSA Ombudsman is geen lid van de Vereniging LSA en dus onafhankelijk. De LSA Ombudsman bemiddelt. Maar als dat niet lukt, doet de LSA Ombudsman een uitspraak, waar de LSA Letselschade Advocaat zich aan dient te houden. Uitspraken van de LSA Ombudsman worden bij het bestuur van de LSA bekend gemaakt. In ernstige gevallen, kan een door de LSA Ombudsman gegrond verklaarde klacht leiden tot royement van het LSA-lid.

Het Reglement van de LSA Ombudsman is neergelegd in het Huishoudelijk Reglement, maar kunt u ook hier downloaden.
Indien u een probleem wilt voorleggen aan de LSA Ombudsman kunt u hier het formulier downloaden.