Stap 2: Het verzamelen van informatie

Na het kennismakingsgesprek tussen de cliënt en de LSA Letselschade Advocaat is het zaak om informatie over de letselschade te verzamelen. Zo dient onder andere de precieze toedracht van het ongeval te worden achterhaald. Dat kan door het horen van getuigen. Daarnaast wordt onderzocht wie de benadeelde(n) en aan te spreken partijen zijn. Ook wordt de schade in kaart gebracht. Daarbij onderscheiden wij immateriële en materiële schade.


Inventarisatie overige gegevens

Naast het in kaart brengen van de materiële en immateriële schade, wordt ook andere informatie geïnventariseerd. Er wordt onder andere onderzocht of verzekeringen bestaan waar een beroep op kan worden gedaan. Ook wordt beoordeeld wie de kosten van rechtsbijstand moet vergoeden. De kosten van rechtshulp bij letselschade worden vergoed door de aangesproken partij, indien de aansprakelijkheid van die partij vaststaat. Die partij moet in dat geval alle redelijke kosten van de advocaat van het slachtoffer vergoeden. Indien de aansprakelijkheid nog niet is erkend, wordt gekeken of u recht heeft op gefinancierde rechtsbijstand. Uw LSA Letselschade Advocaat kan u hier meer over vertellen.

 

<<< Naar stap 1: Kennismaking met letselschadeadvocaat    |     Naar stap 3: Het bepalen van aansprakelijkheid >>>