Stappenplan bij letselschade

Wanneer iemand letsel oploopt, heeft het claimen van schade meestal niet direct prioriteit. Vaak worden immateriële en materiële schade immers pas na enige tijd duidelijk. Hierbij kunt u denken aan medische kosten, het wegvallen van een (gedeelte) van het inkomen, aanpassingen die in huis moeten worden gedaan en het wegvallen van carrièrekansen.


Ieder letselschadeslachtoffer heeft recht op juridische bijstand. Een LSA letselschadeadvocaat kan bijstand verlenen in een dergelijk traject. De LSA letselschadeadvocaat kent de regels en de procedures en doorloopt samen met u het schadevergoedingstraject. Hiervoor worden vier stappen doorlopen.  

Stappen in het letselschadetraject

Stap 1: Kosteloos kennismakingsgesprek met een LSA letselschadeadvocaat >>>
Stap 2: Het verzamelen van informatie over de zaak >>>
Stap 3: Het vaststellen van aansprakelijkheid >>>
Stap 4: Schaderegelen (minnelijk traject) >>>

Wanneer er geen regeling tot stand komt, dan kan in overleg met de cliënt:

  • een mediationtraject in gang worden gezet;
  • een gerechtelijke procedure (deelgeschilprocedure, voorlopig getuigenverhoor, voorlopig deskundigenbericht, kort geding of bodemprocedure) worden opgestart.

In veel gerechtelijke procedures bent u verplicht om een advocaat in te schakelen. Een LSA Letselschade Advocaat kan deze procedure voor u voeren. U hoeft daarvoor dus geen andere advocaat in te schakelen. Dat is wel zo prettig omdat de LSA Letselschade Advocaat u en uw dossier goed kent.