Kosten letselschadezaak

Letselschade kan zowel immateriële als materiële schade met zich meebrengen. De kosten in verband met de afhandeling van een letselschadezaak bestaan onder andere uit:

 • het honorarium van de advocaat;
 • kosten voor het opvragen van medische informatie;
 • kosten van de medisch adviseur;
 • kosten van eventueel in te schakelen experts, zoals:
  • medisch deskundigen;
  • arbeidsdeskundigen;
  • accountant(s) en/of bedrijfskundigen;
  • actuarissen.
 • indien geprocedeerd wordt:
  • griffierechten;
  • kosten van getuigen;
  • bij verlies van de procedure: (veelal) de proceskostenveroordeling aan de zijde van de wederpartij.

De kosten rondom letselschade kunnen dan ook snel oplopen. Zeker wanneer zich discussies voordoen over de aansprakelijkheidsvraag, de causaliteit, de eigen schuld en de omvang van de schade.

Kosten letselschade vergoed

Meestal kan een goede oplossing voor de kosten gevonden worden. Als er een aansprakelijke wederpartij of verzekeraar is, dan komen de kosten in principe voor rekening van die partij. Onder bepaalde voorwaarden kan aanspraak gemaakt worden op de rechtsbijstandsverzekeraar. Soms kan gebruik gemaakt worden van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging).