(Im)materiële schade

Wat is immateriële schade? En wat is materiële schade? De LSA legt u het verschil kort en bondig uit. Ook worden enkele voorbeelden gegeven.


Materiële schade

Materiële schade is schade die direct in geld kan worden uitgedrukt. U kunt daarbij denken aan:

  • de kosten van medische behandelingen die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed;
  • kosten die zijn gemaakt ten behoeve van ziekenhuisbezoek;
  • kosten die voortvloeien uit beschadigde zaken als een kapot voertuig en beschadigde kleding;
  • kosten die u moet maken voor het uitbesteden van onderhoudsklussen of een huishoudelijke hulp;
  • gederfde inkomsten;
  • schade die een gevolg is van studievertraging.  

Immateriële schade

Letselschadeslachtoffers hebben ook recht op een vergoeding van immateriële schade. Dit wordt ook wel smartengeld genoemd. Smartengeld is een vergoeding voor pijn en leed en gederfde levensvreugde en. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Er wordt daarbij onder andere gekeken naar de aard en de ernst van het letsel en de gevolgen van het letsel voor het leven van het slachtoffer.