LSA Letselschade Advocaat

Een ongeval komt meestal onverwacht. In veel gevallen zijn er geen slachtoffers te betreuren, maar soms raakt er iemand gewond. Enkele keren overlijdt het slachtoffer zelfs. Zowel het slachtoffer (en nabestaanden) als de veroorzaker worden met talloze vragen geconfronteerd op juridisch, praktisch en financieel vlak. Dit alles in een emotioneel zware tijd.


Wat is een LSA Letselschade Advocaat?

Een LSA Letselschade Advocaat is een advocaat die gespecialiseerd is op het gebied van letselschade. Om een LSA Letselschade Advocaat te kunnen zijn, dient de advocaat aan strikte kwaliteitseisen te voldoen. Daarnaast is de LSA letselschade Advocaat onderworpen aan diverse tucht- en klachtregelingen.

Wanneer u een ongeval heeft veroorzaakt

Wanneer de veroorzaker voor de schade is verzekerd, kan deze vaak bij zijn of haar verzekeraar terecht. Voor juridische bijstand, begeleiding en beantwoording van vragen, kan de schadeveroorzaker vertrouwen op de specialistische kennis van een LSA Letselschade Advocaat. U kunt hierbij denken aan vragen als:

  • Ben ik gedeeltelijk, geheel of niet aansprakelijk?
  • Is de schade gedekt door de verzekering?
  • Hoe kan ik het beste op het slachtoffer reageren?
  • Hoe vindt het contact met mijn verzekeraar plaats?
  • Is het mogelijk dat ik mijn schade verhaal op een derde partij?

Juridische bijstand bij letselschade

De afhandeling van een letselschadezaak is vaak complex. Het laten behartigen van uw belangen door een LSA Letselschade Advocaat , die zeer deskundig is op het gebied van het letselschaderecht, is dan ook aan te raden.