Aansprakelijkheid bij letselschade

Bij de afhandeling van letselschade is het vaststellen van de aansprakelijkheid een noodzakelijke stap. Aansprakelijkheid kan volledig of gedeeltelijk worden erkend door de veroorzaker, maar ook volledig worden afgewezen. Soms moet de rechter worden gevraagd een oordeel te vellen over de aansprakelijkheid in een letselschadezaak.


Wat is aansprakelijkheid bij letselschade?

Als iemand letselschade ondervindt door toedoen van iemand anders, kan de veroorzaker aansprakelijk zijn voor de letselschade. Als dat het geval is, dan dient de aansprakelijke partij de letselschade te vergoeden. Er zijn verschillende soorten aansprakelijkheid:

1. Contractuele aansprakelijkheid

Wanneer er letselschade ontstaat doordat een contract niet wordt nageleefd, heet dit contractuele aansprakelijkheid. Hierbij kunt u denken aan een bedrijfsongeval, waarbij regels uit de arbeidsovereenkomst niet zijn opgevolgd.

2. Wettelijke aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid die voortvloeit uit de wet, wordt wettelijke aansprakelijkheid genoemd. Hierbij kan gedacht worden aan een onrechtmatige daad of aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken.

3. Wat is het gevolg van  aansprakelijkheid?

Als er sprake is van aansprakelijkheid, dan dient de aansprakelijke persoon de (letsel)schade te vergoeden. De hoogte van de schadevergoeding verschilt per geval en is afhankelijk van het nadeel dat iemand door het letsel lijdt.

Wilt u meer weten over aansprakelijkheid bij letselschade? Voor zowel veroorzaker als slachtoffer geldt dat het raadzaam is in geval van letselschade zich bij te laten staan door een LSA Letselschade Advocaat.