Vereniging van Letselschade Advocaten

Een ongeval komt altijd volkomen onverwacht. Gelukkig lopen veel ongevallen met een sisser af. In een aantal gevallen is echter sprake van letselschade of komt het slachtoffer zelfs te overlijden.


Nog afgezien van de emotionele kant van de zaak, rijzen voor het slachtoffer of diens nabestaanden allerlei vragen van juridische, financiële en praktische aard. Hoe krijg ik mijn leven weer op de rit? Kan ik een claim indienen? Bij wie? Wat kan ik vorderen? En hoe gaat zoiets in zijn werk?

Maar ook degene die aansprakelijk gesteld wordt, kan met juridische vragen komen te zitten. Ben ik verzekerd? Wat als een tuchtklacht tegen mij wordt ingediend? Ben ik eigenlijk wel aansprakelijk? Hoe moet ik met de claim omgaan? Moet ik me zo maar neerleggen bij het beleid van mijn verzekeraar? Kan ik de schade op een derde verhalen?

De beantwoording van al die vragen en de begeleiding van het vaak langdurige en ingewikkelde schaderegelingstraject vergen specialistische kennis en ervaring. Die heeft de het slachtoffer niet. En ook de aangesproken partij beschikt daarover meestal niet. Inschakeling van een professionele en in het letselschaderecht gespecialiseerde belangenbehartiger is dan absoluut noodzakelijk.

Dé specialist bij uitstek op het gebied van de afhandeling van letselschadezaken, is de LSA Letselschade Advocaat. Niet iedere advocaat mag zich LSA Letselschade Advocaat noemen. Dat mogen alleen de leden van de Vereniging LSA (Letselschade Advocaten). Voor LSA Advocaten gelden de hoogst denkbare kwaliteitseisen, die op allerlei manieren gewaarborgd worden.

De LSA Letselschade Advocaat kan u adviseren en bijstaan bij het oplossen van alle genoemde vragen. Als het kan in minnelijk overleg met de wederpartij. Als het moet via een procedure.

Voor de kosten van de LSA Letselschade Advocaat geldt dat deze, wanneer sprake is van een aansprakelijke wederpartij, meestal volledig kunnen worden verhaald, zodat het kostenrisico voor het slachtoffer beperkt blijft. Over de kosten worden van tevoren afspraken gemaakt.