Wetsvoorstel Affectieschade

Op 6 april 2017  heeft de Vaste Kamercommissie van Veiligheid en Justitie besloten het wetsvoorstel affectieschade gewoon te behandelen de komende weken.


Anders dan andere voorstellen is het wetsvoorstel affectieschade niet controversieel verklaard. Mogelijk dat de gezamenlijke brief van ANWB, Slachtofferhulp NL en de LSA met de oproep het wetsvoorstel met spoed te behandelen hieraan heeft bijdragen. De behandeling staat gepland voor week 19 en het is zeer waarschijnlijk dat het onderwerp dan daadwerkelijk zal worden behandeld in de Tweede Kamer. Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen gaat het voor behandeling door naar de Eerste Kamer.

De gezamenlijke brief van LSA, ANWB en Slachtofferhulp Nederland vindt u hier