Tuchtrechtuitspraak

Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van een recente tuchtrechtuitspraak, te vinden met deze link.


Het gaat om een advocaat die voorwaardelijk wordt geschorst wegens financieel wanbeleid en excessief declareren. Wij kunnen bevestigen dat het hier gelukkig niet om één van onze leden gaat.

Het is derhalve raadzaam via onze site na te gaan of u daadwerkelijk met een LSA-advocaat te maken heeft. Wij zien er streng op toe dat dit soort kwalijke praktijken bij ons niet voorkomen. Of er beroep is ingesteld bij het hof van discipline is ons niet bekend.