Letselschade advocaat
Naam: [Verplicht]
E-mail: [Onjuist][Verplicht]
Uw vraag:
Om onderscheid te maken tussen SPAM en handmatig ingevulde formulieren dient u onderstaande karakters in het vak ernaast in te vullen
 [Verplicht]
0900 - ONGEVAL
0900 - 66 43 825

Wat zijn de kosten

De kosten in verband met de afhandeling van een letselschadezaak, bestaan onder andere uit:

 • het honorarium van de advocaat
 • kosten voor het opvragen van medische informatie
 • kosten van de medisch adviseur
 • kosten van eventueel in te schakelen experts, zoals
  • medisch deskundigen
  • arbeidsdeskundigen
  • accountant(s) en/of bedrijfskundigen
  • actuarissen
 • indien geprocedeerd wordt:
  • griffierechten
  • kosten van getuigen
  • bij verlies van de procedure: de proceskostenveroordeling aan de zijde van de wederpartij

De kosten kunnen hoog oplopen, zeker wanneer zich discussies voordoen, zoals over de aansprakelijkheidsvraag, de causaliteit, de eigen schuld en de omvang van de schade.

Meestal kan een goede oplossing voor de kosten gevonden worden. Als er een aansprakelijke wederpartij of verzekeraar is, dan komen de kosten in principe voor rekening van die partij.

Onder bepaalde voorwaarden kan aanspraak gemaakt worden op de rechtsbijstandverzekeraar.

En soms kan gebruik gemaakt worden van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging).