Letselschade advocaat
Naam: [Verplicht]
E-mail: [Onjuist][Verplicht]
Uw vraag:
Om onderscheid te maken tussen SPAM en handmatig ingevulde formulieren dient u onderstaande karakters in het vak ernaast in te vullen
 [Verplicht]
0900 - ONGEVAL
0900 - 66 43 825

Regelen of procederen

De meeste letselschade- en overlijdensschadezaken worden uiteindelijk in minnelijk overleg geregeld. Dat verdient ook veruit de voorkeur. Toch is het soms nodig om te procederen.
Bijvoorbeeld wanneer:

  • de aansprakelijkheid niet wordt erkend
  • ten onrechte een beroep gedaan wordt op eigen schuld van het slachtoffer
  • de ernst van het letsel niet wordt onderkend
  • ontkend wordt dat het letsel en de schade door het ongeval veroorzaakt zijn
  • gesteld wordt dat het slachtoffer niet aan zijn schadebeperkingsplicht voldoet
  • geweigerd wordt bepaalde voorbehouden in de eindregeling op te nemen
  • discussie ontstaat over de omvang van de schade.
Het is in die gevallen goed om te weten dat de LSA Letselschade Advocaat een procedure kan starten om het oordeel van de onafhankelijke rechter hierover te krijgen. De LSA Letselschade Advocaat weet als geen ander welke argumenten aangevoerd moeten worden om het meest optimale resultaat voor u te bereiken. En ook welke bewijzen daarvoor nodig zijn. Hij kan beoordelen welke risico’s u loopt wanneer u naar de rechter stapt. Die risico’s zullen met u besproken worden en er zullen werk- en (eventueel nieuwe) prijsafspraken gemaakt worden, voordat de procedure wordt gestart. Zo kunt u een weloverwogen beslissing nemen over de beste route in uw letselschadezaak.

Het feit dat de LSA Letselschade Advocaat het middel van de procedure in handen heeft, maakt dat u sterker staat in de onderhandelingen. Een partij die weet dat het innemen van onredelijke standpunten leidt tot een gang naar de objectieve en onafhankelijke rechter, zal minder snel geneigd zijn om zich heel onredelijk op te stellen. Of in het zicht van een procedure zijn gedrag alsnog bijstellen. Kortom, u kunt met een LSA Letselschade Advocaat een vuist maken. En dat is soms hard nodig.

Overigens is de LSA Letselschade Advocaat er niet op uit om u onnodig procedures in te jagen. Dat zou namelijk niet in uw belang zijn. Ook de LSA Letselschade Advocaat streeft naar een minnelijke regeling, al dan niet via een mediationprocedure. Maar als het nodig is, schuwt hij de procedurele weg niet.