Letselschade advocaat
Naam: [Verplicht]
E-mail: [Onjuist][Verplicht]
Uw vraag:
Om onderscheid te maken tussen SPAM en handmatig ingevulde formulieren dient u onderstaande karakters in het vak ernaast in te vullen
 [Verplicht]
0900 - ONGEVAL
0900 - 66 43 825

Waarom een LSA Letselschade Advocaat

Een ongeval komt altijd volkomen onverwacht. Gelukkig lopen veel ongevallen met een sisser af. In een aantal gevallen is echter sprake van letselschade of komt het slachtoffer zelfs te overlijden. Het slachtoffer (of diens nabestaanden), maar ook de schadeveroorzaker, worden niet alleen met emoties geconfronteerd maar ook met allerlei vragen van juridische, financiële en praktische aard.

Voor het slachtoffer rijzen vragen zoals:

 • hoe krijg ik mijn leven weer op de rit en wie kan mij daarbij helpen
 • kan ik een claim indienen en bij wie
 • wat kan ik vorderen
 • hoe doe ik dat
 • kan ik daar hulp bij krijgen
 • en wat kost mij dat.
Als de schadeveroorzaker voor de risico’s van aansprakelijkheid verzekerd is, kan hij meestal bij zijn verzekeraar terecht. Maar ook de schadeveroorzaker kan met vragen blijven zitten, zoals:
 • ben ik aansprakelijk
 • is de schade gedekt onder de verzekering
 • (hoe) moet ik reageren richting slachtoffer
 • hoe moet ik omgaan met de verzekeraar
 • wat doe ik als ik het niet met het beleid van de verzekeraar eens ben
 • kan ik de schade verhalen op een derde partij en hoe doe ik dat.
De beantwoording van deze vragen en de begeleiding in het vaak langdurige en ingewikkelde schaderegelingstraject vergen specialistische kennis en ervaring. Die heeft het slachtoffer niet en de niet verzekerde schadeveroorzaker ook niet. De verzekeraar van de aansprakelijke partij heeft die kennis en ervaring wel. Inschakeling van een professionele en in het letselschaderecht gespecialiseerde belangenbehartiger is dan ook een absolute must.

Dé specialist bij uitstek op het gebied van de afhandeling van letselschadezaken, is de LSA Letselschade Advocaat. Niet iedere advocaat mag zich LSA Letselschade Advocaat noemen. Dat mogen alleen de leden van de Vereniging LSA Letselschade Advocaten. Voor LSA Letselschade Advocaten gelden de hoogst denkbare kwaliteitseisen.